ทวีปอื่นๆ

โปรแกรมทัวร์ทวีปอื่นๆ

นิวซีแลนด์ 9 วัน 7 คืน (เกาะเหนือ-ใต้)

นิวซีแลนด์ 9 วัน 7 คืน (เกาะเหนือ-ใต้) เที่ยวโรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม เรนโบว์สปริง ไวโตโม่ ไครส์เชิร์ช นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์ ฯลฯ
+ บินสายการบินไทย
+ รับประทานเมนูท้องถิ่นเลิศรส
+ ล่องเรือชมฟยอร์ด
วันเดินทาง: ก.พ. – พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 127,000 บาท

New Zealand (North-South)

นิวซีแลนด์ 9 วัน 7 คืน (เกาะเหนือ-ใต้) เที่ยวโรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม เรนโบว์สปริง ไวโตโม่ ไครส์เชิร์ช นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์ ฯลฯ
+ บินสายการบินไทย
+ รับประทานเมนูท้องถิ่นเลิศรส
+ ล่องเรือชมฟยอร์ด
วันเดินทาง: มี.ค. – พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 127,000 บาท