ทัวร์ญี่ปุ่น

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

โอซาก้า

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ โคนัน พาเพลิน

ZKIX15 เที่ยวญี่ปุ่น 5วัน คืน เยือนเกียวโต ชมวัดไดโกจิ ชมศาลเจ้าเฮอัน เที่ยวชิราคาวาโกะ ชมสะพานนาคะบาชิ เดินชมเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ พร้อมช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต ฯลฯ
+ บินสายการบิน Nok Scoot
+ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู
วันเดินทาง: ม.ค. – ก.พ. 63

ราคาเริ่มต้น: 23,999 บาท

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA HIMEJI

GQ2KIX-XW007 เที่ยวญี่ปุ่น 5วัน 3คืน นั่งกระเช้าอามาโนะ อาชิดาเตะ เที่ยวหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ เยือนเมืองเก่าคุราชิกิ ชมปราสาทฮิเมจิ พร้อมช้อปปิ้งชินไซบาชิ ฯลฯ
+ บินสายการบิน Nok Scoot
+ พิเศษ! นั่งรถไฟสายคาวาอี้ Hello Kitty Shinkansen
วันเดินทาง: ธ.ค. – มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 29,900 บาท

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ โคนัน พาเพลิน

XJ157 เที่ยวญี่ปุ่น 5วัน คืน เยือนทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น ชมสวนดอกไม้ฮานะไคโร เยือนวัดทองคินคะคุจิ พร้อมลิ้มรสอาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ ฯลฯ
+ บินสายการบิน Air Asia
+ พิเศษ !! เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี
วันเดินทาง: ม.ค. – มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 22,888 บาท

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ยอดนักสืบ 2020

XJ158 เที่ยวญี่ปุ่น 6วัน 4คืน เยือนทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น ชมสวนดอกไม้ฮานะไคโร เยือนวัดทองคินคะคุจิ พร้อมลิ้มรสอาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ ฯลฯ
+ บินสายการบิน Air Asia
+ พิเศษ !! เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี
วันเดินทาง: ม.ค. – มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 25,888 บาท

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ชาวประมง

XJ159 เที่ยวญี่ปุ่น 5วัน 3คืน เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ ณ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ ชมปราสาทโอซาก้า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต สักการะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ชินไซบาชิ ฯลฯ
+ บินสายการบิน Air Asia
+ พิเศษ !! เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี
วันเดินทาง: ธ.ค. – มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 19,888 บาท