ทัวร์ตุรกี

โปรแกรมทัวร์

แพคเกจทัวร์ตุรกี 2562

ทัวร์ตุรกี Turkey Saver

HG14B เที่ยวตุรกี 10 วัน 7 คืน เยือนอิสตันบูล แวะสุเหร่าสีนํ้าเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน ตื่นตากับคัปปาโดเกีย พร้อมชมนครใต้ดินไคมัคลึ ฯลฯ
+ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
+ พิเศษ! พักโรงแรม 4 ดาว
วันเดินทาง: ต.ค. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 29,900 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASIA

IST13 เที่ยวตุรกี 9 วัน 6 คืน ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ชมปราสาทปุยฝ้าย พร้อมเที่ยวเมืองคูซาดาซีเมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี ฯลฯ
+ เครื่องบินลำใหญ่ Full Service
+ พิเศษ! พักโรงแรม 4 ดาว นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
วันเดินทาง: ต.ค. 62 – ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 29,900 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY FOREVER

IST14 เที่ยวตุรกี 9 วัน 6 คืน ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เมืองเปอร์กามัม พร้อมตะลุยเมืองโบราณเอฟฟิซุส ฯลฯ
+ เครื่องบินลำใหญ่ Full Service
+ พิเศษ! พักโรงแรม 4 ดาว นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
วันเดินทาง: ต.ค. 62 – ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 32,900 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY SUPREME

IST05 เที่ยวตุรกี 8 วัน 6 คืน ชมความงาม สุเหร่าสีเขียว วิหารฮาเจียโซเฟีย เยือนเมืองโบราณเอฟพิซุส  ฯลฯ
+ พัก 4 ดาว นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
+ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันเดินทาง: ส.ค.-ต.ค.62

ราคาเริ่มต้น: 29,900 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY GOOD DEAL

IST15 เที่ยวตุรกี 8 วัน 6 คืน ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่ คัปปาโดเกีย ฯลฯ
+ พัก 4 ดาว นอนโรงแรมถ้ำ 2 คืน
+ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันเดินทาง: ส.ค.-ต.ค.62

ราคาเริ่มต้น: 29,999 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC

IST03 เที่ยวตุรกี 9 วัน 6 คืน บินเข้าอังการ่า บินออกอิสตันบลู ไม่ย้อนทางตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย ฯลฯ
+ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
+ นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
วันเดินทาง: มิ.ย.-ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น: 27,900 บาท

ทัวร์ตุรกี BELLY DANCE and PISTACHIO

QE3IST-TK002 เที่ยวตุรกี 10 วัน 7 คืน ชมดินแดนเกี่ยวคาบ 2 ทวีปทั้งยุโรป และเอเชีย ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต ฯลฯ
+ ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย
+ พิเศษ! พักโรงแรม 5 ดาว มาตราฐานตุรกี
วันเดินทาง: ก.ย. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 39,900 บาท

ทัวร์ตุรกี BLOOMIMG LAVENDER

QE3IST-SQ002 เที่ยวตุรกี 10 วัน 7 คืน เที่ยวอิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป เข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ พร้อมตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ปามุคคาเล ฯลฯ
+ บินสายการบิน Singapore Airlines
+ พิเศษ! พักโรงแรม 5 ดาว มาตราฐานตุรกี
วันเดินทาง: ก.ค. – ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น: 35,900 บาท