ทัวร์ฝรั่งเศส

โปรแกรมทัวร์

แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส 2562

ทัวร์ Europe Very Well

GQ3CDG-EK011 เที่ยวฝรั่งเศส 8วัน 5คืน บินหรูชมพระราชวังแวร์ซายส์ นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ พร้อมเที่ยวปารีส และเมืองลูเซิร์น ฯลฯ
+ บินสายการบิน Emirates
+ พิเศษ! เที่ยวทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาป
วันเดินทาง: ต.ค. 62 – ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 52,900 บาท

ทัวร์ Landing at Paris Taking off from Rome

QE3CDG-EK014 เที่ยวฝรั่งเศส 9วัน 6คืน  ชมพระราชวังแวร์ซายส์ เที่ยวหอเอนปิซ่า พร้อมเยือนดินแดนโรแมนติกบนเกาะเวนิส ฯลฯ
+ บินสายการบิน Thai Airways
+ พิเศษ! นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ
วันเดินทาง: ก.ย. – ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 58,900 บาท

ทัวร์ France Switzerland Italy

HG08 เที่ยฝรั่งเศส 9วัน 6คืน เยือนปารีส ชมหอไอเฟล เที่ยวน้ำตกไรน์ ชมมหาวิหารมิลาน พร้อมช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ฯลฯ
+ พิเศษ! ล่องเรือแม่น้ำแซน
+ สายการบิน Emirates
วันเดินทาง: ก.ย. – ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 55,900 บาท

ทัวร์ Friendster of Europe

GQ3CDG-EK012 เที่ยวฝรั่งเศส 7วัน 4คืน เยือนปารีสชมหอไอเฟล ชมพระราชวังแวร์ซายส์ เที่ยวเกาะเวนิส พร้อมชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ฯลฯ
+ บินสายการบิน Emirates
+ ล่องเรือบาโตมุช
วันเดินทาง: ต.ค. 62 – ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 39,900 บาท

ทัวร์อิตาลี HAPPY NEW YEAR 2020

GQ3CDG-EK014 เที่ยวฝรั่งเศส 9วัน 6คืน เยือนปารีส ชมหอคอยมงต์ปาร์นาส เที่ยวเกาะเวนิส ชมโคลอสเซี่ยม พร้อมชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ลฯ
+ บินสายการบิน Emirates
+ พิเศษ! นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงฟราว
วันเดินทาง: ก.ย. 62 – ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 57,900 บาท

ทัวร์ฝรั่งเศส เลสโก เนปจูน

ZCDG15 เที่ยวฝรั่งเศส 9วัน 6คืน เยือนเมืองหลวงของโลก เจนีวา พิชิตยอดเขามงบล็องค์ เที่ยวปารีส ชมหอไอเฟล พร้อมชมสวนอังกฤษ ฯลฯ
+ พิเศษ! เข้าชมวิมารแห่งจักรพรรดิ
+ บินสายการบินไทย
วันเดินทาง: ก.ย. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 49,999 บาท

ทัวร์ THE ROMANCE 7COUNTRIES

QE3CDG-TG007 เที่ยวฝรั่งเศส 9วัน 6คืน บินหรูชมพระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสเสน่ห์ของเยือนแคว้นนอร์มังดี พร้อมเต็มอิ่มกับปารีส ฯลฯ
+ บินสายการบิน Thai Airways
+ พิเศษ! พักปารีส 4 คืน
วันเดินทาง: ก.ย. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 57,888 บาท