ทัวร์พม่า

แพคเกจทัวร์พม่า 2563

แพคเกจทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง

BT-JT01 เที่ยวพม่า 1วัน เสริมบารมีแก้ปีชง ตะลุยไหว้พระดัง เที่ยวเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระนอนตาหวาน แวะวัดหงาทัตยี เทพทันใจ พร้อมไหว้พระหินอ่อน ฯลฯ
+ บินสายการบิน Thai Lion air
+ พิเศษ!  อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
วันเดินทาง: ก.พ.-มิ.ย.63

ราคาเริ่มต้น: 2,999 บาท

แพคเกจทัวร์พม่า ขอพรเทพทันใจ

PMM02B เที่ยวพม่า 2วัน 1คืน ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์ ที่เก่าแก่ที่สุด ชมเจดีย์กลางน้ำ ขอพรพระอุปคุต พร้อมช้อปปิ้ง สุดเพลินที่ตลาดสก็อต ฯลฯ
+ บินสายการบิน Thai Lion air
+ พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู
วันเดินทาง: ก.พ.-พ.ค.63

ราคาเริ่มต้น: 6,588 บาท

แพคเกจทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักสิทธิ์

BT-MMR014 เที่ยวพม่า 2วัน 1คืน เยือนเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจ เที่ยวเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน ชมเจดีย์กลางน้ำ พร้อมช้อปปิ้งตลาดโบโจ๊ก อองซาน ฯลฯ
+ พักหรู 5 ดาว
+ พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู
วันเดินทาง: ก.พ.-เม.ย.63

ราคาเริ่มต้น: 7,900 บาท

แพคเกจทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์ เมืองพุกาม

BT-MMR051 เที่ยวพม่า 2วัน 1คืน เยือนเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจ เที่ยวเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน ชมเจดีย์กลางน้ำ พร้อมช้อปปิ้งตลาดโบโจ๊ก อองซาน ฯลฯ
+ พักหรู 5 ดาว
+ พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู
วันเดินทาง: ก.พ.-เม.ย.63

ราคาเริ่มต้น: 7,900 บาท

แพคเกจทัวร์ Pro Myanmar

PMM01A-SL เที่ยวพม่า 3วัน 2คืน บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า ร่วมใส่บาตรข้าวสวย นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ พร้อมช้อปปิ้งสุดเพลินที่ตลาดสก็อต ฯลฯ
+ พักหรู 5 ดาว
+ พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู
วันเดินทาง: ก.พ.-พ.ค.63

ราคาเริ่มต้น: 9,999 บาท

แพคเกจทัวร์ มหัศจรรย์ Myanmar

BT-MMR014 เที่ยวพม่า 2วัน 1คืน เยือนเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจ เที่ยวเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน ชมเจดีย์กลางน้ำ พร้อมช้อปปิ้งตลาดโบโจ๊ก อองซาน ฯลฯ
+ พักหรู 5 ดาว
+ พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู
วันเดินทาง: ก.พ.-เม.ย.63

ราคาเริ่มต้น: 7,900 บาท

แพคเกจทัวร์พม่า เลสโก ทะเลเจดีย์

ZMDL04 เที่ยวพม่า 3วัน 2คืน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 3000 องค์ แห่งอาราจักรพุกาม ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พร้อมชมการแสดงหุ่นเชิดโบราณ ฯลฯ
+ บินสายการบิน Bangkok Airways
+ พิเศษ! กุ้งแม่น้ำเผา
วันเดินทาง: เม.ย. – พ.ย. 63

ราคาเริ่มต้น: 11,999 บาท

แพคเกจทัวร์พม่า เลสโก บุหลันดั้นเมฆ EP.2

ZMDL05 เที่ยวพม่า 4วัน 2คืน ชมมนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง และพระมหามัยมุนี ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ ฯลฯ
+ บินสายการบิน Bangkok Airways
+ พิเศษ! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
วันเดินทาง: ก.พ.-พ.ย.63

ราคาเริ่มต้น: 12,999 บาท

แพคเกจทัวร์พม่า เลสโก เสน่ห์จันทร์ EP.2

ZMDL07 เที่ยวพม่า 4วัน 3คืน ชมวิวอาทิตย์อัสดง และทะเลเจดีย์ ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี เจดีย์ชินพิวมิน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พร้อมแจกองค์เทพทันใจฟรี ฯลฯ
+ บินสายการบิน Thai Smile
+ พิเศษ! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
วันเดินทาง: ก.พ.-มี.ค.63

ราคาเริ่มต้น: 12,999 บาท