ทัวร์พม่า

แพคเกจทัวร์พม่า 2562

ทัวร์พม่า เลสโก บุหลันดั้นเมฆ

ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ฯลฯ
+ พิเศษ! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
+ แจกฟรี องค์เทพทันใจ
+ บริการอาหารบนเครื่อง!!
วันเดินทาง: เม.ย. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 12,999 บาท

ทัวร์พม่า เลสโก ธรรมมะสวัสดี

ZRGN06 เที่ยวพม่า 3วัน 2คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา พร้อมสักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน พร้อมแจกฟรี!! เทพทันใจ ฯลฯ
+ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
+ พิเศษ! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
วันเดินทาง: ต.ค.62 – ธ.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 9,999 บาท

ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ

GQ1RGN-DD001 เที่ยวพม่าไหว้พระ 1 วันเต็ม กราบไหว้สักการะพระที่เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ) และพระงาทัตยี ฯลฯ
+ บิน NOK AIR
+ พิเศษ! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
วันเดินทาง: มิ.ย. – ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น: 3,333 บาท

ทัวร์พม่า Luxury Myanmar

BZRGN01 ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน เที่ยวพระนามตาหวาน เทพทันใจ เทพกระชิบ หงสาวดี ฯลฯ
+ พิเศษ! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา/ชาบูซีฟู๊ด
+ แจกฟรี องค์เทพทันใจ
+ บริการอาหารบนเครื่อง!!
วันเดินทาง: เม.ย. – ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น: 10,999 บาท

ทัวร์พม่า เลสโก ชุ่มบุญ

ZRGN04 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ฯลฯ
+ พิเศษ! พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
+ แจกฟรี!! บทสวดองค์เทพทันใจ
+ บริการอาหารครบทุกมื้อ
วันเดินทาง: ต.ค.-พ.ย.62

ราคาเริ่มต้น: 11,999 บาท

ทัวร์พม่า #Hashtag Yangon

GQ1CNXRGN-PG006 บินตรงเชียงใหม่เที่ยวพม่า 3วัน 2คืน เยือนสิเรียม เที่ยวเจดีย์เยเลพญา หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์เชวมอร์ดอร์ พร้อมช้อปตลาดสก๊อต ฯลฯ
+ บิน Bangkok Airways
+ พิเศษ! มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง
วันเดินทาง: ก.ค. – ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น: 13,888 บาท

ทัวร์พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่

GQ1RGN-PG001 เที่ยวพม่า 2วัน 1คืน กราบไหว้สักการะพระที่เจดีย์กาบาเอ พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ พร้อมช้อปปิ้งตลาดสก็อต ฯลฯ
+ บิน Bangkok Airways
+ พิเศษ! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
วันเดินทาง: มิ.ย. – ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น: 7,999 บาท