ทัวร์มาเก๊า

แพคเกจทัวร์มาเก๊า 2563

ทัวร์มาเก๊า ซุปตาร์ ขาซี๊ดดด

FDMFM02 เที่ยวมาเก๊า 3 วัน 2 คืน ชมนํ้าพุเต้นระบำประกอบแสงสีเสียง เที่ยวสะพานแก้วเปิดใหม่บนยอดเขาหวงทึงเซี่ย ไหว้พระขอพรกันที่วัดซิงฟูหลง พร้อมช้อปปิ้งกันให้จุใจเวเนเชี่ยน ฯลฯ
+ บินสายการบิน Air Asia
+ พิเศษ!! เป๋าฮื้อ พร้อมไวน์แดง
วันเดินทาง: เดือน ม.ค. – พ.ค.63

ราคาเริ่มต้น: 6,499 บาท

ทัวร์มาเก๊า เปิดตัว ซุปตาร์ ขาเลาะ

FDMFM01 เที่ยวมาเก๊า 4 วัน 3 คืน เยี่ยมชมพระราชวังหยวนหมิง นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกจากจูไห่สู่ฮ่องกง พร้อมหมุนกังหันเสริมศิริมงคลที่วัดแชกงหมิว ฯลฯ
+ บินสายการบิน Air Asia
+ พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง
วันเดินทาง: เดือน ม.ค. – พ.ค.63

ราคาเริ่มต้น: 9,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว

GQ1MFM-FD007 เที่ยวมาเก๊า 3 วัน 2 คืน ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน เที่ยวถนนคู่รักจูไห่ พร้อมช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดกงเฟ่ย ฯลฯ
+ เมนูพิเศษ! เป๋าฮื้อ และไวน์แดง
+ บินสายการบิน Air Asia
วันเดินทาง: เดือน ม.ค. – มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 5,999 บาท