ทัวร์รัสเซีย

โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

แพจเกจทัวร์รัสเซีย 2563

ทัวร์รัสเซีย Absolute Moscow St. Peter

VKO08 เที่ยวรัสเซีย 8 วัน 5 คืน เยือนมอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน ชมพระราชวังฤดูร้อน มหาวิหารนักบุญไอแซค ชมจัตุรัสแดง พร้อมซื้อของที่ระลึก ณ ถนนอารบัต ฯลฯ
+ สายการบิน Full Service
+ พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน
วันเดินทาง: เม.ย. – พ.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 39,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์

ZDME16 เที่ยวรัสเซีย 7 วัน 4 คืน เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถๆฟตู้นอน ชมสวน VDNKH ตื่นตากับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พร้อมช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ฯลฯ
+ บริการอาหารไป-กลับ
+ สายการบินระดับ 5 ดดาว
วันเดินทาง: มี.ค. – มิ.ย. 63

ราคาเริ่มต้น: 39,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย เลสโก หนูน้อยหิมะ

ZDME16 เที่ยวรัสเซีย 6 วัน 3 คืน ชมความงามพระราชวังซาริซิน่า เที่ยวสวนสาธารณะ VDNKH ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เที่ยวสแปรืโร่ฮิลล์ พร้อมช้อปปิ้ง เบเลย่าดาร์ซา เอ้าเล็ท ฯลฯ
+ บริการอาหารไป-กลับ
+ สายการบิน Full Service
วันเดินทาง: มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 27,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส

GQ3DME-EK014 เที่ยวรัสเซีย 5 วัน 3 คืน ชมการแสดงละครสัตว์(Circus) เที่ยวพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ชมเนินเขาสแปร์โรว์ พร้อมล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ ฯลฯ
+ พิเศษ! ชม VDNKH PAVILLION
+ บินสายการบิน Emirate
วันเดินทาง: มี.ค. – มิ.ย. 63

ราคาเริ่มต้น: 35,900 บาท