ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

แพคเกจทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2563

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ The Best of Zermatt

GQ3ZRH-TG001 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน สัมผัสความเป็นสวิตเซอร์แลนด์อย่างแท้จริง เที่ยวซูริค ชมเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ชมยอดเขาจุงเฟรา พร้อมเข้าชมปราสาทชิลยอง ฯลฯ
+ บินสายการบิน Thai Airways
+ พิเศษ! ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
วันเดินทาง: ก.พ. – มิ.ย. 63

ราคาเริ่มต้น: 63,900 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama

EUR08A เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน เยือนเมืองลูเซิร์น ชมหมู่บ้านวิทซ์นาว ขึ้นยอดเขาริกิ นั่งรถไฟ Bernina Express ชมยอดเขาไคล์นแมทเทอร์ฮอร์น พร้อมชมยอดเขาจุงเฟรา ฯลฯ
+ บินสายการบิน Thai Airways
+ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันเดินทาง: มี.ค.-พ.ค.63

ราคาเริ่มต้น: 109,000 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เลสโก พบรักที่จุงเฟรา

ZZRH10 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน นั่งรถไฟไต่เขาชมธารน้ำแข็ง พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เยือนเบิร์น ชมมหาวิหารโลซานน์ พร้อมชมปราสาทชิลยอง ฯลฯ
+ บินสายการบิน Singapore Airlines
+ เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์
วันเดินทาง: มี.ค.-มิ.ย.63

ราคาเริ่มต้น: 49,000 บาท