ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

แพคเกจทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2562

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ THE SCENERY IS BREATHTAKING

GQ3MXP-EK001 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน สัมผัสความเป็นสวิตเซอร์แลนด์อย่างแท้จริง กับเมืองลูเซิร์น เที่ยวมหานครมิลาน เมืองเวนิส พร้อมพิชิตเขากลาเซียร์ 3000 ฯลฯ
+ รับประทานอาหาร ภัตราคารจีน
+ พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
วันเดินทาง: ส.ค. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 45,900 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND TOUR

QE3ZRH-TG001 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน เข้าชมปราสาทชิลยองปราสาทโบราณ เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ พิชิตเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น,ยอดเขาจุงเฟรา, ฮาร์เดอร์คูลม์และยอดเขาริกิ ฯลฯ
+ สายการบินไทย
+ พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน
วันเดินทาง: ส.ค.-ธ.ค.62

ราคาเริ่มต้น: 72,900 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Paradise On Earth

QE3ZRH-TG009 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเซอร์แมท ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ ฯลฯ
+ สายการบินไทย
+ เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์
วันเดินทาง: ส.ค.-พ.ย.62

ราคาเริ่มต้น: 61,900 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GREENERY AND SNOWY

GQ3ZRH-TG009 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บินตรงสู่สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์นแมท ถ่ายรููปสวยๆกับปราสาทชิลยอง พร้อมพิชิต 3 เขา ฯลฯ
+ สายการบินไทย
+ เมนูพิเศษ! ชีสสวิตฟองดูร์
วันเดินทาง: ส.ค. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 61,900 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

GQ3ZRH-TG012 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เที่ยวเมืองลูเซิร์นแมท ถ่ายรููปสวยๆกับป้อมปราการมูนอท พร้อมชมน้ำตกไรน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ฯลฯ
+ สายการบินไทย
+ พิเศษ! นั่งรถไฟไต่เขาริกิ
วันเดินทาง: ส.ค. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 52,900 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Matterhorn

GQ3ZRH-TG013 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เที่ยวซูริค สัมผัสความงามของน้ำตกไรน์ เที่ยวยอดเขากรอนเนอร์แกรต ชมเมืองเจนีวา พร้อมเที่ยวลูเซิร์น ฯลฯ
+ พิชิตยอดเขาทิตลิส
+ บินสายการบินไทย
วันเดินทาง: ส.ค. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 52,999 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Triple Mountains

QE3ZRH-TG005 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยเสด็จของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
+ สายการบินไทย
+ พิชิต 3 เขา
วันเดินทาง: ส.ค.-ธ.ค.62

ราคาเริ่มต้น: 59,900 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS

QE3ZRH-TG004 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ ถ่ายรูปกับ น้าพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส ฯลฯ
+ เมนูพิเศษ!! ชีสสวิสฟองดูร์
+ พิชิตเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาจุงเฟรา
วันเดินทาง: ก.ค.-ธ.ค.62

ราคาเริ่มต้น: 76,900 บาท