ทัวร์ออสเตรีย

โปรแกรมทัวร์

แพคเกจทัวร์ออสเตรีย 2563

ทัวร์ออสเตรีย Great Austria Empire

EUR40 เที่ยวออสเตรีย 9วัน 6คืน สัมผัสความงามของเทือกเขาโดโลไมท์ เที่ยวคิทส์บูเฮลเมืองแห่งภูเขาของแคว้นทิโรล ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท พร้อมเที่ยวพระราชวังเชิงบรุนน์ ฯลฯ
+ พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
+ พิเศษ! นั่งกระเช้า cable car สู่เนินเขา Alpe Di Suise
วันเดินทาง: มี.ค. – มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น: 90,000 บาท

ทัวร์ออสเตรีย NEXT STOP : EASTERN EUROPE

GQ3PRG-EK006 เที่ยวยุโรปตะวันออก 7วัน 4คืน เยือนกรุงปราก เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ  สัมผัสความงามของเมืองฮัลสตัท เที่ยวกรุงบูดาเปสต์ พร้อมชมบริเวณ CASTLE HILL ฯลฯ
+ บินสายการบิน Emirates
+ เมนูพิเศษ! เป็ดสไตล์โบฮีเมียน
วันเดินทาง: มี.ค. – มิ.ย. 63

ราคาเริ่มต้น: 38,900 บาท

ทัวร์ออสเตรีย EAST EUROPE NEVER ENDING

GQ3VIE-OS010 เที่ยว 5 ประเทศ 10วัน 7คืน ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ พร้อมเที่ยวเมืองปราก ฯลฯ
+ บินสายการบิน Austrian
+ พิเศษ! อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ)
วันเดินทาง: พ.ย. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 58,900 บาท

ทัวร์ออสเตรีย Great Austria Empire

EUR40 เที่ยวออสเตรีย 9วัน 6คืน สัมผัสความงามของเทือกเขาโดโลไมท์ เที่ยวคิทส์บูเฮลเมืองแห่งภูเขาของแคว้นทิโรล พร้อมชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท  ฯลฯ
+ พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
+ พิเศษ! นั่งรถไฟฟ้าสุดล้ำ Nordkette Cable Car
วันเดินทาง: ส.ค. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 94,000 บาท