ทัวร์ออสเตรีย

โปรแกรมทัวร์

แพคเกจทัวร์ออสเตรีย 2562

ทัวร์ออสเตรีย WONDERFUL ROMANCE

GQ3VIE-TG019 เที่ยว 4 ประเทศ 11วัน 8คืน บินหรูเที่ยวพระราชวังเชินบรุนน์ เต็มอิ่มกับความงามของฮัลสตัท พร้อมเดินเล่นที่จัสตุรัสซานมาร์โค ตื่นตากับวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฯลฯ
+ บินสายการบิน Thai Airways
+ พักโรงแรมระดับ 3-4ดาว
วันเดินทาง: ก.ย. 62 – ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 72,900 บาท

ทัวร์ออสเตรีย THE ROMANCE 7COUNTRIES

GQ3VIE-TG020 เที่ยว 7 ประเทศ 10วัน 7คืน บินหรูชมพระราชวังเชินบรุนน์ สัมผัสเสน่ห์ของกรุงปราก พร้อมเดินเล่นเมืองสวยงามที่คาร์โลวี วารี ตื่นตากับการผลิตนาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ
+ บินสายการบิน Thai Airways
+ ล่องเรือชมกรุงบูดาเปสต์
วันเดินทาง: ส.ค. 62 – ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 55,900 บาท

ทัวร์ออสเตรีย The Most Attractive Europe

GQ3VIE-EK001 เที่ยวออสเตรีย 9วัน 6คืน ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ชมน้ำตกไรน์ พร้อมเที่ยวปราสาทนอยชวานสไตน์ ฯลฯ
+ พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
+ พิชิต 2 เขา ยอดเขากิริ และยอดเขาจุงฟราวน์
วันเดินทาง: ส.ค.62 – ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 58,900 บาท

ทัวร์ออสเตรีย BEAUTIFUL WAY

QE3VIE-BR004 เที่ยวยุโรป 10วัน 7คืน บินหรูชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิว SKY WALK สัมผัสเสน่ห์ของกรุงปราก เดินเล่นเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ฯลฯ
+ บินสายการบิน EVAAIR
+ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
วันเดินทาง: ก.ค. 62 – ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 55,900 บาท

ทัวร์ออสเตรีย GOOD MORNING EASTERN EUROPE

QE3VIE-OS009 เที่ยวยุโรป 10วัน 7คืน บินหรูชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา เข้าชมเหมืองเกลือและล่องเรือที่ฮัลสตัท พร้อมเดินเล่นเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ฯลฯ
+ พักโรงแรม 3 ดาว
+ พิเศษ! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
วันเดินทาง: ก.ย. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 57,900 บาท

ทัวร์ออสเตรีย เลสโก พลูโต

ZVIE07 เที่ยวยุโรป 6วัน 3คืน สัมผัสความงามของธรรมชาติที่หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท เดินเล่นเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ฯลฯ
+ พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
+ พิเศษ! บริการอาหาร ไป-กลับ
วันเดินทาง: พ.ย. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 39,900 บาท

ทัวร์ออสเตรีย Great Austria Empire

EUR40 เที่ยวออสเตรีย 9วัน 6คืน สัมผัสความงามของเทือกเขาโดโลไมท์ เที่ยวคิทส์บูเฮลเมืองแห่งภูเขาของแคว้นทิโรล พร้อมชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท  ฯลฯ
+ พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
+ พิเศษ! นั่งรถไฟฟ้าสุดล้ำ Nordkette Cable Car
วันเดินทาง: ส.ค. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 94,000 บาท

ทัวร์ออสเตรีย BELOVED EASTERN EUROPE

GQ3PRG-EK008 เที่ยว 5 ประเทศ 9วัน 6คืน เยือนกรุงปราก เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ  สัมผัสความงามของเมืองฮัลสตัท เที่ยวกรุงบูดาเปสต์ พร้อมล่องเรือแม่นํ้าดานูบ ฯลฯ
+ บินสายการบิน Emirates
+ พิเศษ! อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ)
วันเดินทาง: ต.ค. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 45,900 บาท

ทัวร์ออสเตรีย EAST EUROPE NEVER ENDING

GQ3VIE-OS010 เที่ยว 5 ประเทศ 10วัน 7คืน ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ พร้อมเที่ยวเมืองปราก ฯลฯ
+ บินสายการบิน Austrian
+ พิเศษ! อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ)
วันเดินทาง: พ.ย. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 58,900 บาท

ทัวร์ออสเตรีย MAJESTIC EASTERN EUROPE

GQ3VIE-TG010 เที่ยว 5 ประเทศ 10วัน 7คืน ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ พร้อมเที่ยวเมืองปราก ฯลฯ
+ บินสายการบินไทย
+ พิเศษ! อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ)
วันเดินทาง: ส.ค. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 62,900 บาท

ทัวร์ออสเตรีย ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก

เที่ยวออสเตรีย 6วัน 4คืน ชมความสวยงามของพระราชวังเชินบรุนน์ เยือนเมืองริมทะเลสาบฮัลสตัทท์ ชมปราสาทแห่งกรุงปราก พร้อมเที่ยวเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ฯลฯ
+ บินสายการบิน Ukraine International Airlines
+ โรงแรมที่พัก Standard
วันเดินทาง: ส.ค. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 35,900 บาท