ทัวร์อิตาลี

โปรแกรมทัวร์

แพคเกจทัวร์อิตาลี 2563

ทัวร์อิตาลี Highlight Italy

WTG1208M เที่ยวอิตาลี 8วัน 5คืน เยือนป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ เที่ยวเวนิส เยือนกรุงโรม เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ชมจัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา ชมหอเอนแห่งเมืองปีซ่า พร้อมชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ฯลฯ
+ บินสายการบิน Thai Airways
+ พิเศษ! นั่งเรือกอนโดร่า
วันเดินทาง: มี.ค. – มิ.ย. 63

ราคาเริ่มต้น: 42,900 บาท

ทัวร์อิตาลี เลสโก ดินแดนแห่งสีสันทั้งห้า

ZMXP14 เที่ยวอิตาลี 6วัน 3คืน ชมเมืองมรดกโลก ชมผาหินงาม ซิงเคว เทอร์เร่ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเมืองวาติกัน เที่ยวโรงละครปีกัซซ่า เยือนปราสาทเฟอร์เซสโก้ ชมหอเอนปิซ่า ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม พร้อมชมมหาวิหารแพนธีออน ฯลฯ
+ บินสายการบิน Etihad Airways
+ พิเศษ! นั่งรถไฟชมเมืองซิงเคว เทอร์รี่
วันเดินทาง: ส.ค. – ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 34,999 บาท

ทัวร์ Europe Classic Discovery

GQ3FCO-EK011 เที่ยวยุโรป 3 ประเทศ 10วัน 7คืน เยือนมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมโคลอสเซียม เที่ยวเกาะเวนิส เยือนสวิตฯ นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV ชมยอดเขาจุงเฟรา เยือนฝรั่งเศส ชมพระราชวังแวร์ซาย พร้อมชมหอไอเฟล ฯลฯ
+ บินสายการบิน Emirates
+ พักปารีส 2 คืน
วันเดินทาง: มี.ค. – มิ.ย. 63

ราคาเริ่มต้น: 62,900 บาท

ทัวร์ยุโรป GET ALONG WITH BEAUTIFUL ALPS

GQ3MXP-TG032 เที่ยวยุโรป 7วัน 4คืน เยือนเซอร์แมต นั่งกระเช้ายักษ์ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ เที่ยวเมืองมองเทรอซ์ ชมปราสาทชิลยอง เที่ยวเมืองเจนีวา เยือนเมืองลูเซิร์น ชมสิงโตหินแกะสลัก พร้อมชมสะพานไม้ชาเปล ฯลฯ
+ บินสายการบินไทย
+ อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
วันเดินทาง: มี.ค. – มิ.ย. 63

ราคาเริ่มต้น: 49,900 บาท