ทัวร์อินโดนีเซีย

โปรแกรมเที่ยวอินโดนีเซีย 2562

ทัวร์อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ

GQ1DPS-TG003 เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดพราห์มนันต์ หมู่บ้านคินตามณี ทะเลสาบบราตัน พร้อมช้อปปิ้งร้านกฤษณา ฯลฯ
+ พิเศษ! ระบำไฟ Kacak Fire Dance
+ พักโรงแรม 4 ดาว
+ อาหารครบทุกมื้อ!!
วันเดินทาง:  ส.ค.-ธ.ค.62

ราคาเริ่มต้น: 26,999 บาท

ทัวร์อินโดนีเซีย เลสโก ซาลามัต...บาหลี

ZDPS07 เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน ชมวัดหลวงเลซากีห์ วิหารกลางทะเลทานาล็อก เที่ยวหาดจิม ชมนาบันไดขั้น พร้อมชมระบำบารอง แดนซ์ ฯลฯ
+ พิเศษ! ดินเนอร์ซีฟู้ดสไตล์บาหลี
+ นั่งชิงช้า บาหลี สวิง
+ อาหารครบทุกมื้อ!!
วันเดินทาง:  ก.ย.-พ.ย.62

ราคาเริ่มต้น: 12,999 บาท

ทัวร์อินโดนีเซีย Bali Journey

GQ1DPS-TG001 เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี วัดอูลูวาตู พร้อมเที่ยวบาหลีสวิงค์ ฯลฯ
+ พิเศษ! ดินเนอร์ซีฟู้ดสไตล์บาหลี
+ พักโรงแรม 4 ดาว
+ อาหารครบทุกมื้อ!!
วันเดินทาง:  ส.ค.-ธ.ค.62

ราคาเริ่มต้น: 18,999 บาท

ทัวร์อินโดนีเซีย เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์

ZDPS06 เที่ยวบาหลี 3 วัน 2 คืน เที่ยววัดเม็งวี วัดพรามนันต์ หมู่บ้านคินตามณี วัดทานาห์ลอต วัดบราตัน ฯลฯ
+ พิเศษ! ดินเนอร์ซีฟู้ดสไตล์บาหลี
+ พักโรงแรม 4 ดาว
+ อาหารครบทุกมื้อ!!
วันเดินทาง:  พ.ค.-พ.ย.62

ราคาเริ่มต้น: 10,999 บาท