ทัวร์เกาหลี

แพคเกจทัวร์เจจู 2563

แพคเกจทัวร์เจจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY

เที่ยวเจจู เกาหลี 4 วัน 2 คืน บินตรงจากกรุงเทพ สู่เกาะเจจู เที่ยวอุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – ชมโชว์กายกรรม – ภูเขาซองอัค เที่ยวทุ่งดอกยูเช พร้อมชมชายหาดกวางชิกิ ฯลฯ
+ พิเศษ! ช้อปลอตเต้ ดิวตี้ฟรี
+ เมนูเด็ด จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว
วันเดินทาง: 1 ก.พ. 63 – 29 ก.พ. 63

ราคาเริ่มต้น: 9,300 บาท

แพคเกจทัวร์เจจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY

เที่ยวเจจู เกาหลี 4 วัน 2 คืน บินตรงจากกรุงเทพ สู่เกาะเจจู เที่ยวอุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้มไร้เมล็ด หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ พร้อมชมหาดกวางชิกิ ฯลฯ
+ พิเศษ! ช้อปลอตเต้ ดิวตี้ฟรี
+ เมนูเด็ด จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว
วันเดินทาง: 1 ม.ค. 63- 31 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 9,600 บาท

แพคเกจทัวร์เจจู ROMANTIC JEJU IN APRIL

เที่ยวเจจู เกาหลี 4 วัน 2 คืน บินตรงจากกรุงเทพ สู่เกาะเจจู ชมต้นฮงกาชินามู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน ยอดเขาซองซานอิลซุลบง พร้อมเที่ยวชายหาดวอลจองรี ฯลฯ
+ พิเศษ! ช้อปลอตเต้ ดิวตี้ฟรี
+ เมนูเด็ด จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว
วันเดินทาง: 13 เม.ย. 63- 30 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น: 8,300 บาท

แพคเกจทัวร์เจจู ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM

เที่ยวเจจู เกาหลี 4 วัน 2 คืน บินตรงจากกรุงเทพ สู่เกาะเจจู ตะลุยฮัลโหลคิตตี้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้าตกซอนจียอน วัดซันบังโพมุนซา พร้อมชมทุ่งดอกยูแช และดอกซากุระ ฯลฯ
+ พิเศษ! ช้อปลอตเต้ ดิวตี้ฟรี
+ เมนูเด็ด จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว
วันเดินทาง: 28 มี.ค. 63- 12 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น: 9,500 บาท

แพคเกจทัวร์เจจู ROMANTIC JEJU IN MARCH

เที่ยวเจจู เกาหลี 4 วัน 2 คืน บินตรงจากกรุงเทพ สู่เกาะเจจู เที่ยวฮัลโหล คิตตี้ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน ชมทุ่งดอกยูเช พร้อมเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ฯลฯ
+ พิเศษ! ช้อปลอตเต้ ดิวตี้ฟรี
+ เมนูเด็ด จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว
วันเดินทาง: 1 ม.ค. 63 – 27 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 8,400 บาท