ทัวร์โครเอเชีย

โปรแกรมทัวร์

แพคเกจทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย เลสโก ซีฟิอัส

ZZAG02 เที่ยวโครเอเชีย 7วัน 4คืน ชมความสวยงามของอุทยานพลิตวิเซ่ เดินเล่นที่เมืองดูบรอฟนิก พร้อมเที่ยวซาเกรบ เมืองหลวงโครเอเชีย ฯลฯ
+ เมนูพิเศษ! หอยนางรมจากทะเลอาเดรียติก
+ สายการบิน Qatar Airways
วันเดินทาง: ต.ค. – พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น: 45,999 บาท

ทัวร์ Crystal Croatia

เที่ยวโครเอเชีย 8วัน 5คืน ชมความสวยงามเมืองหลวง แวะถ่ายรูปคู่กับนางแห่งนกนางนวล เที่ยวอ่าวมาลีสตอน พร้อมล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ฯลฯ
+ บินสายการบิน Qatar
+ เมนูเด็ด! หอยนางรม , ไวน์ขาว
วันเดินทาง: ก.ย.-พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น: 55,500 บาท

ทัวร์ Grand Croatia

เที่ยวโครเอเชีย 8วัน 5คืน ชมความสวยงามของอุทยานพลิตวิเซ่ เดินเล่นที่เมืองดูบรอฟนิก พร้อมเที่ยวซาเกรบ เมืองหลวงโครเอเชีย ฯลฯ
+ พิเศษ! ล่องเรือในทะเลอาเดรียติก
+ สายการบิน Turkey Airlines
วันเดินทาง: ต.ค. – พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น: 69,900 บาท