ทัวร์โครเอเชีย

โปรแกรมทัวร์

แพคเกจทัวร์โครเอเชีย 2563

ทัวร์โครเอเชีย Insight the World Heritage Site

EUR38A เที่ยวโครเอเชีย 10วัน ชมความสวยงามของอุทยานพลิตวิเซ่ เดินเล่นที่เมืองดูบรอฟนิก ชมถ้ำโพสทอยน่า พร้อมเที่ยวซาเกรบ ชมชมเมืองหลวงอันเก่าแก่ของโครเอเชีย ฯลฯ
+ พิเศษ! ล่องเรือทะเลสาบเบลด
+ บินสายการบินไทย
วันเดินทาง: 6-15 เม.ย 63

ราคาเริ่มต้น: 118,000 บาท