วีซ่าท่องเที่ยวจีน

บริการยื่นวีซ่าประเทศจีน

ยินดีให้บริการยื่นวีซ่าโดยทีมงานมืออาชีพ ยื่นด่วน
รู้ผลไว ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ สะดวกสบาย ประหยัดเวลา
  • ติดต่อเรา

ทำไมต้องยื่นเองให้เสียเวลา Travel Republic พร้อมจัดการแทนท่าน!!

sacha-styles-565578-unsplash

สะดวกสบาย

ng-8234-unsplash

ประหยัดเวลา

vincent-guth-433798-unsplash

ไม่ต้องกรอกเอกสารเอง

เอกสารการขอวีซ่าจีน

หลักฐานสำคัญ
1. เอกสารคำร้องขอ ซึ่งลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
2. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
3. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน
4. ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก
5. ภาพถ่ายสำหรับการยื่นวีซ่า 3 ใบ
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

หลักฐานรูปถ่าย

• รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว และไม่มีกรอบขาวรอบรูป
• รูปต้องมีขนาดกว้าง 33 มม. และสูง 48 มม.
• ใบหน้าต้องมีความกว้าง 15 – 22 มม. สูง 28 – 33 มม.
• ระยะจากคางถึงขอบรูปด้านล่างต้องสูงกว่า 7 มม.
• ระยะจากศีรษะถึงขอบรูปด้านบนต้องอยู่ระหว่าง 3 – 5 มม.
• ระยะของภาพต้องไม่ใกล้ไปหรือไกลไป โดยระยะระหว่างดวงตาต้องไม่น้อยกว่า 60 พิกเซล
• ห้ามใส่เสื้อสีขาว และต้องใส่เสื้อที่มีสีตัดกับพื้นหลังสีขาวชัดเจน
• ใบหน้าตรง ดวงตาอยู่กลางรูป เปิดหู ไม่หลับตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน และต้องเห็นหน้าผากกับคิ้วอย่างชัดเจน
• สวมแว่นสายตาไร้สีได้ แต่กรอบแว่นต้องบางมากเท่านั้น หากกรอบหนาให้ถอดแว่นออก (ถ้าไม่แน่ใจ ให้ถอดแว่นถ่ายรูปเลยดีกว่า)
• ห้ามสวมเครื่องประดับตกแต่งทั้งต่างหูหรือสร้อยคอ
• ไม่หมวกบดบังศีรษะยกเว้นเหตุผลทางศาสนา
• รูปถ่ายต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น

ตัวอย่างรูปถ่ายวีซ่าจีน

หรือติดต่อเราง่ายๆ ผ่านทาง Facebook/Line