โปรแกรมทัวร์เนเธอร์แลนด์

โปรแกรมทัวร์เนเธอร์แลนด์

แพคเกจทัวร์เนเธอร์แลนด์ 2563

ทัวร์ยุโรป ซุปตาร์ ดอกทิวลิปมาแว้วว

EYFRA01 เที่ยวยุโรป 8 วัน 5 คืน เยือนแฟรงก์เฟิร์ต โคโลญ บรัส  เยี่ยมชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาเยือนหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ พร้อมชมเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF ฯลฯ
+ สายการบิน Etihad
+ น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
วันเดินทาง: เม.ย.-พ.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 46,888 บาท

ทัวร์ยุโรป Tulip Festival 2020

GQ3BRU-EK001 เที่ยวยุโรป 7 วัน 4 คืน เยือนแฟรงก์เฟิร์ต ชมจัตุรัสโรเมอร์ เยือนหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ พร้อมชมเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF ฯลฯ
+ บินสายการบิน Emirates
+ ล่องเรือหลังคากระจก
วันเดินทาง: มี.ค.-พ.ค. 63

ราคาเริ่มต้น: 46,900 บาท

ทัวร์ยุโรป Good Morning Paris and Windmill

GQ3CDG-TG031 เที่ยวยุโรป 7 วัน 4 คืน เยือนปารีส ชมหอไอเฟล ชมพระราชวังแวร์ซาย เที่ยวกรุงบรัสเซลส์ พร้อมชมเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF ฯลฯ
+ บินสายการบิน Thai Airways
+ ล่องเรือหลังคากระจก
วันเดินทาง: ก.ย.-พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น: 43,900 บาท