โปรแกรมทัวร์เนเธอร์แลนด์

โปรแกรมทัวร์เนเธอร์แลนด์

แพคเกจทัวร์เนเธอร์แลนด์ 2562

ทัวร์ยุโรป Germany Belgium Netherlands

HG06 เที่ยวเบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน เยือนแฟรงก์เฟิร์ต โคโลญ บรัส  เยี่ยมชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา พร้อมเที่ยวหมู่บ้านประมงโวเลนดัม ฯลฯ
+ สายการบิน Emirates Airline
+ ล่องเรือกระจก อัมสเตอร์ดัม
วันเดินทาง: ส.ค.-ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 43,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เลสโก ซีรีส

ZAMS06 เที่ยวยุโรปตะวันตก 7 วัน 5 คืน เยือนหมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมอย่างจุใจที่ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต ฯลฯ
+ บริการอาหาร ไป-กลับ
+ ล่องเรือหลังคากระจกชมวิถีชีวิตชาวดัตช์
วันเดินทาง: พ.ย.-ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น: 42,999 บาท

ทัวร์ยุโรป เลสโก ออกแทนต์

ZAMS05 เที่ยวยุโรปตะวันตก 7 วัน 5 คืน ชมเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ ที่หมู่บ้านทีธูร์น เยือนเมืองเล็กๆลักเซมเบิร์ก พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต ฯลฯ
+ บริการอาหาร ไป-กลับ
+ ล่องเรือหลังคากระจกชมวิถีชีวิตชาวดัตช์
วันเดินทาง: ก.ย.-พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น: 39,999 บาท