3 เรื่องอัพเดทเกี่ยวกับพาสปอร์ตที่ต้องรู้ ปี 2562

อัพเดทกันซะหน่อย! เรื่องราวเกี่ยวกับพาสปอร์ตในปี 2562

ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำ เอกสารที่ใช้ ค่าธรรมเนียม และหากถือพาสฟอร์ตไทยไปไหนไม่ต้องทำวีซ่า….
2
1. รวมสถานที่ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
หากใครยังไม่ได้ทำพาสปอร์ต หรือพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว นี่คือรายชื่อสถานที่ทำพาสปอร์ตอัพเดทล่าสุด
กรุงเทพมหานคร
 1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ : 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246 โทรสาร 02 136 3801
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza ชั้น 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ : 02 422 3431 โทรสาร 02 422 3432
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี (คลิก แผนที่)
ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
ที่อยู่ : 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ : 02 024 8362-63, 02 024 8365 โทรสาร 02 024 8361
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย(คลิก แผนที่)
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
ที่อยู่ : ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-024-8896, 093-010-5247 โทรสาร 02-024-8897
ต่างจังหวัด
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2
ที่อยู่ : เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-422438 โทรสาร 038-422437
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ :  อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-175375 โทรสาร 053-175374
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ (คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร056-233-452
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประตูฝั่งทางทิศตะวันตก ฝั่งสำนักงานประกันสังคม ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ :อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-344581-2 โทรสาร 045-344646
E-mail : passport_ubon@hotmail.com
http://www.facebook.com/ubonpassport
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ : 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133 
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ :  อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  
โทรศัพท์ : 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-326-510  โทรสาร 074-326511
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา(คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ :  073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
โทรสาร : 073-274-527
3
2. เอกสารที่ต้องใช้และค่าธรรมเนียม
การขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับผู้เยาว์ ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้
 1. สูติบัตรฉบับจริง
 2. บัตรประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง
 3. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
 4. เอกสารอื่น ๆ ได้แก่หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล, เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม, บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น
การขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
 1. ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
ค่าธรรมเนียมในการทำ Passport เล่มใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีจัดส่งไปรษณีย์ เสียค่าบริการ 40 บาท
4
3. ถือพาสปอร์ตไทย ไปที่ไหนได้บ้างโดยไม่ต้องใช้วีซ่า
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
1. บรูไน (Brunei) พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน
2. มาเลเซีย  พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
3. ฟิลิปปินส์ พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
4. กัมพูชา พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน
5. พม่า พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน ***เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ
6. เวียดนาม พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
7. สิงคโปร์ พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
8. ลาว พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
9. อินโดนีเซีย พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
ทวีปยุโรป
10. ตุรกี พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
11. รัสเซีย พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
12. จอร์เจีย พำนักได้ไม่เกิน 365 วัน
ทวีปแอฟริกา
13. แอฟริกาใต้ พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
เอเชียตะวันออก
14. ญี่ปุ่น พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน
15. เกาหลีใต้ พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน
16. ไต้หวัน พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน (เฉพาะ 1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62)
17. มองโกเลีย พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
18. มาเก๊า พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
19. ฮ่องกง พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
20.  มณฑลไห่หนาน พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
ทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้
21. อาร์เจนตินา พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน
22. ปานามา พำนักได้ไม่เกิน 180 วัน
23. ชิลี พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน
24. บราซิล พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน
25. เปรู พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน
26. เอกวาดอร์ พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน
หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
27. วานูอาตู พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย
28. เซเชลส์ พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
29. มัลดีฟ พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
ตะวันออกกลาง
30. บาร์เรน พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน
31. กาตาร์ พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน